Samenwerking met ICCROM

De directeur van ICCROM, de heer Mounier Bouchenaki en de directeur van het , Henriëtte van der Linden, hebben een Memory of Understanding ondertekend.

De MoU over ‘risk based management within the heritage profession’ is een voortzetting van een samenwerkingsovereenkomst tussen ICCROM, het Canadese Conservation Institute (CCI) en het ICN voor een periode van 3 jaar (2010-2012). Binnen deze memorandum wordt samengewerkt op het verzamelen en uitwisselen van gebruikersvriendelijke methoden voor collectierisicomanagement, het doen van case studies en andere relevante gegevens en kennis, het geven van en het uitdragen van kennis hieromtrent en het organiseren van een internationale bijeenkomst. In de loop van 2010 worden er data van trainingen bekend gemaakt.  Er wordt een ontwikkeld in Brazilië in het kader van Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed: ‘Managing indoor climate risks’ – towards a sustainable conservation of shared cultural heritage. Deelnemers en docenten van deze training komen uit de 8 prioriteitslanden.

ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – is een intergouvernementele organisatie gericht op de conservering van cultureel erfgoed. ICCROM is in 1956 door de UNESCO opgericht en sinds 1959 met het kantoor in Rome gevestigd. ICCROM is de enige organisatie met een wereldwijd mandaat om de conservering van roerend en onroerend erfgoed promoten. ICCROM draagt bij aan het behoud van cultureel erfgoed door middel van trainingen, onderzoek, informatievoorzieningen, samenwerking en belangenbehartiging. Op dit moment zijn er 127 lidstaten aangesloten bij ICCROM.

Nederland is sinds 1959 lid van ICCROM en wordt vertegenwoordigd door Alberto de Tagle, senior onderzoeker van het ICN. Ook is Alberto in november 2009 door de General Assembly opnieuw voor 4 jaar gekozen als lid van het ICCROM Council. Eén van de bijzondere commissie die hij leidt is die van het ICCROM Forum 2011: Cultural heritage and the science of conservation.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *