Tijdschrift Cr opnieuw ontsloten

Cr, tijdschrift over conservering en restauratie, heeft tot 2009 vakgenoten geïnformeerd over resultaten van onderzoek, toepassing van materialen, recent uitgevoerde behandelingen en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Al deze informatie van de afgelopen jaren is inmiddels opgenomen in en opnieuw toegankelijk via Collectiewijzer.

Bij de pagina Vakkennis op dit weblog is een lijst te vinden van die we op Scribd verzameld hebben, waaronder ook alle content van Cr; 135 documenten in totaal! Daarmee is niet alleen die informatie ontsloten, maar ook gekoppeld aan met overeenkomstige content vanuit andere bronnen op Scribd. Wie zo’n document bekijkt op Scribd, kan er ook een beschrijving aan toevoegen (een scribble), een waardering geven en/of de toevoegen aan de eigen ‘collectie’.

Cr was van 2000 tot 2008 hét vakblad voor professionals, werkzaam op het gebied van conservering en restauratie van cultureel erfgoed (kunst, historische interieurs en monumenten). Het tijdschrift werd gemaakt voor en door restauratoren, collectie- en monumentenbeheerders, museum- en archiefmedewerkers, kunsthistorici, wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers in de kunst- en cultuursector.

Vier maal per jaar verscheen dit unieke, Nederlandstalige blad met daarin alle wetenswaardigheden over het vakgebied en de verwante disciplines, zoals:
• de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek
• de toepassing van nieuwe materialen, gereedschappen en technieken
• recent uitgevoerde behandelingen en voltooide projecten (‘case-studies’)
• kunsthistorische benaderingswijzen
• beleidsvoering van overheid en musea
• vakinhoudelijke discussies.

Cr werd uitgegeven door de Stichting Conservering en en verscheen 4 x per jaar. Cr was een opvolger van het verenigingsblad CARE dat van 1997 tot 1999 werd uitgegeven door de vakorganisaties IIC-NL, VAR, TRON en VeRes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *