Verslag 2e presentatie Collectiebalans Moderne Kunst

Frank Bergevoet verzorgdetijdens deze tweede bijeenkomst op 16 februari weer de inleiding op de verzameldatabase Collectiebalans Moderne Kunst (CMK). In navolging van C. Wright, in Dutch Museums, zou je over een overzicht willen beschikken van kunstenaars en aantallen moderne kunst. Zo’n overzicht kan behulpzaam zijn bij het samenstellen van tentoonstellingen, collectiemobiliteit, de afstemming van aankoopbeleid, beoordeling van subsidieaanvragen door de Mondriaan Stichting en het geeft inzicht in de eigen collectie van het ICN. De die na uniformering van 24.000 records beschikbaar is geeft informatie over kunstenaars (top 10), contemporaine en retrospectieve aanwas, resp. 33% en 67% en subsidiegevers. De Mondriaan Stichting en de provincies zijn de grootste subsidieverstrekkers. De meeste aankopen (1.762) zijn gedaan voor bedragen tussen de 1.000 en 10.000 euro. De groep van instellingen die moderne kunst verzamelen breidt zich uit.

Frank herhaalde ten opzichte van de vorige bijeenkomst wat in zijn ogen het nut van een collectieve is. Hij bepleit de opzet van nieuwe informatiearchitectuur die periodiek collectiemanagement informatie genereert. Er is commitment voor nodig en betrokkenheid van partijen als SIMIN.

De vraag diende zich aan in hoeverre de CMK relevant is voor een individueel museum. De aanwezigen hadden daar hun twijfels bij. In de discussie kwam naar voren dat de huidige database (collectiegegevens van de laatste 10 jaar) voor individuele musea onvoldoende gegevens biedt. Als voorbeeld noemde het Joods Historisch Museum de aankoop van een collectie tekeningen van een specifieke kunstenaar. Om werkelijk te kunnen nagaan wat zich in Nederlandse musea bevindt is de nog ontoereikend. Toegepaste kunst is (nog) niet opgenomen in het overzicht, waardoor MuseumgoudA voor zijn aankopen keramiek niet te rade kan gaan bij de database. Het Catharijneconvent heeft een specifieke doelstelling – verzamelen van aan Christelijke religie gerelateerde objecten en kunst – waarbij de niet behulpzaam is. De volkenkundige musea zijn verenigd in de Stichting Volkenkundige Musea Nederland en stemmen hun aankoopbeleid onderling af. Samenvattend was de opinie dat het draagvlak voor de CMK verbreed wordt als deze tot oplossingen leidt voor problemen waar individuele instellingen dagelijks last van hebben.

De overheid kan wel allerlei conclusies trekken, des te meer als de Collectiebalans Moderne Kunst wordt uitgebreid met de gegevens van Musip. Op nationaal niveau is een overzicht interessant, zeker in Europees perspectief.

De discussie ging over de verschillen in registratiesystemen die bij de inventarisatie naar boven zijn gekomen. Het is een illusie te denken dat na afloop van het Deltaplan en de aanbevelingen in Spectrum musea de gegevens digitaal eenvormig aanleveren. Frank brengt naar voren dat het project CMK niet tot doel heeft de registratieproblematiek in Nederland op te pakken. Je zou het wel als een overheidstaak kunnen zien is de mening van een aantal aanwezigen. Steeds meer musea ontsluiten de collectiegegevens inmiddels via internet. Het Fotomuseum Rotterdam heeft een centrale website ontwikkeld in samenwerking met het RKD.

Frank Bergevoet zal zich op grond van de bijeenkomsten van 2 en 16 februari en gesprekken met de Mondriaan Stichting, SIMIN en het RKD bezinnen op het vervolg van de pilot Collectiebalans Moderne Kunst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *