Gemeenschappelijk Erfgoed

Er is een apart beleidskader Gemeenschappelijk () waarin het internationaal samenwerken met 8 verschillende landen is vastgelegd. Het gaat hierbij om landen waarbij vroegere Nederlandse aanwezigheid culturele sporen heeft nagelaten: India, Suriname, Sri Lanka, Indonesië, Rusland, Ghana, Zuid Afrika en Brazilië.
Zojuist heb ik de enquête van gelezen over de bekendheid van dit ‘nieuwe’ beleid bij de Nederlandse erfgoedprofessionals.

56% van de respondenten is nog niet bekend met dit GCE beleid en ruim 61% wil graag mogelijkheden tot samenwerking met deze 8 prioriteitslanden. Er is een duidelijke wens om meer te weten te komen over GCE en de informatie moet snel en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Het opzetten van een platform als middel om het beleid, middelen en lopende initiatieven sneller beschikbaar te krijgen, aan te vullen en internationaal te delen lijkt voor de hand te liggen. Hierdoor kunnen de verschillende instellingen en professionals op een erfgoedbreed niveau kennis verkrijgen, delen en uitwisselen.
Basis informatie is nu te vinden op:
http://www.erfgoednederland.nl/aandachtsgebieden/internationaal/dossiers/gemeenschappelijk-erfgoed

Het Nationaal Archief (NA), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Instituut Collectie Nederland (), Erfgoed Nederland (EN), de ministeries van OCW en BZ zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleidskader en het adviseren, begeleiden en (helpen) opzetten van projecten. De basis van alle projecten is een vraag én samenwerkingspartners in een van de prioriteitslanden. In Nederland zijn er samenwerkingspartners met al veel ervaring in deze landen zoals het Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten (CIE), het Tropenmuseum en het Museum voor Volkenkunde Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *