Business Model Innovatie in het cultureel erfgoed

Eén van de thema’s op DISH2009 was “Business Model Innovatie in het cultureel erfgoed” Op de eerste dag van confronteerde de charismatische spreker en schrijver van het boek Business Model Generation, Alex Osterwalder begon met de vraag: “what actually is a business model?” Het bleek een terechte vraag. Uit de zaal kwamen zeer diverse definities, wat Alex de kans gaf om zijn eigen ideeen hierover uiteen te zetten. Dit was op zich al leerzaam, maar de uitdaging voor het publiek op zat hem vooral in de boodschap dat de wereld, onder invloed van de digitale revolutie, zo veranderd is dat de erfgoedsector er niet onder uit komt haar business model te herijken en te moderniseren. De presentatie van Alex staat op slideshare, maar zoals van een goede presentatie verwacht kan worden vertellen de slides zeker niet het hele verhaal.

Business model innovation: 9 building blocks

Workshop

Op de tweede dag van DISH2009 werd een aantal deelnemers aan de conferentie in staat gesteld om de ideeën van Alex Osterwalder in de praktijk te brengen tijdens de workshop “Business Model Innovation: Engaging the Audience”. In de workshop, die georganiseerd werd door Beelden voor de toekomst en Kennisland werden de deelnemers uitgedaagd om concept te ontwikkelen voor een nieuwe dienst of product, waarin voordeel wordt behaald uit samenwerking tussen organisaties (binnen en buiten de erfgoedsector), of waarin publieksparticipatie (co-creatie) een belangrijke rol speelt.

Publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed

De publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed, die tijdens DISH2009 is gepresenteerd, sluit hier op aan. De publicatie, die gratis verkrijgbaar is en ook als PDF kan worden gedownload, bijvoorbeeld via de Collectiewijzer, helpt inzicht te verschaffen in de keuzes waar de erfgoedsector voor komt te staan in de digitale samenleving. In het mooi uitgegeven en verzorgde boekje worden de ideeën van Alex Osterwalder over Business Model Innovation vertaald in een praktische handleiding met probleemanalyses en oplossingsrichtingen, waar iedereen die te maken heeft met de rol van zijn instelling in de (digitale) samenleving wat aan zal hebben. Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed is een uitgave van DEN en Kennisland in van het Ministerie van OCW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *