Restauratie van muurschilderingen

In de jaren 1970 vatten Willem Haakma Wagenaar en Prof. Dr. Van Asperen de Boer het plan op om een inventaris te maken van de bestaande kerken in de Betuwe en de daarin gesignaleerde muurschilderingen. Haakma Wagenaar maakte de aanwezigen op het vijfde (okt 2006) deelgenoot van de conclusies die zij destijds maakten. Namelijk dat met name de klimatologische conditie van de kerken te wensen overliet en dat dit de grootste zorg is bij het conserveren van muurschilderingen. En dat is het nog steeds.
 
Een van de kerken uit het onderzoek was de St. Maartenskerk uit Zaltbommel. Deze kerk en haar muur- en gewelfschilderingen waren het onderwerp van de verdere lezing.
 
De restauratie van muurschilderingen in Zaltbommel
Haakma Wagenaar leidde de restauratie van de muur- en gewelfschilderingen in Zaltbommel. Hij licht de gekozen werkwijze toe.
 
Laatste Oordeel Zaltbommel foto (c) RCE Beeldbank (1988)Er werden verschillende schilderingen blootgelegd en gerestaureerd. Uit oude vermeldingen wist Haakma Wagenaar dat er zich onder de witte pleisterlaag op de muur een voorstelling van Het Laatste Oordeel bevond. Ofschoon Haakma Wagenaar geen voorstander is in het van schilderingen, was er in Zaltbommel geen keuze. Als de witlagen bewaard zouden blijven, zouden de stuclagen met witsel, schildering en al zijn verwijderd.
 
Nul-situatie
Het vijftiende-eeuwse koor had bij de start van de restauratie 19de eeuwse gewelfschilderingen. Dit 19de eeuwse werk bleek latere overschilderingen te bevatten, die werden verwijderd. Haakma Wagenaar heeft door middel van zeer gedetailleerde tekeningen de nul-situaties vooraf vastgelegd.
 
In situ documenteren
Zaltbommel Gewelfschilderingen (na restauratie) Foto RCE BeeldbankDoor middel van lettercodes is in de huidige gewelven aangegeven welke partijen wel en niet origineel zijn. Er zijn letters ‘C’ bij een ‘copie’ aangebracht. Deze kopieën zijn door middel van foto’s met schaal 1 op 1 en het gebruik van een calqueer/doordrukkarton aangebracht. Daar waar gehele zones verloren zijn gegaan en er geen mogelijkheid was om een bepaald deel exact te kopiëren, werd een reconstructie gemaakt. Bij deze delen werd de letter ‘R’ geplaatst voor ‘reconstructie’ (hierbij werd geen gebruik gemaakt van een karton). Bij originele partijen is (uiteraard) geen letter geplaatst.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *